Artikkelit

Nuasjärven purkuputki – ranta-alueen ruoppaus

    Nuasjärven purkuputken rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Nuasjärven ranta-alueella aloitettiin viime viikolla ruoppaustyö, jossa purkuputki upotetaan matalalla vesialueella maan sisään suojaan jäiden aiheuttamalta rasitukselta. Kaivettavan alueen pituus on noin 500 m, Nuasjärven koko vesistöosuuden pituus on noin 2 … Lue koko juttu »

2014 ympäristötarkkailun vuosiraportti on julkaistu

Talvivaaran kaivoksen ympäristötarkkailun vuosiraportti 2014 on valmistunut. Tarkkailuraportista ilmenee muun muassa seuraavaa: – Ympäristöluvassa määrätyt luparajat vesipäästöissä alittuivat sinkkipäästöjä lukuun ottamatta ja koko vuoden kuormitusmäärät olivat selvästi vuotta 2013 pienemmät. Sinkin kokonaiskuormitus 309 kg ylitti niukasti sille asetetun luparajan 300 … Lue koko juttu »

Evira: Talvivaaran kaloissa ei poikkeavia määriä raskasmetalleja

Talvivaaran kaivoksen alapuolisista vesistä vuoden 2014 lopulla pyydettyjen kalojen keskimääräiset raskasmetallipitoisuudet eivät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksen mukaan poikkea merkittävästi vertailujärvien kalojen pitoisuuksista. Haitallisten aineiden kertymisen seurantaa jatketaan edelleen sen selvittämiseksi, muuttuvatko pitoisuudet pitemmällä aikavälillä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira julkaisi Talvivaaran kaivoksen alapuolisista vesistä … Lue koko juttu »

Pohjois-Suomen AVI: Päätös Talvivaaran purkuputkesta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) julkisti 24.4.2015 ympäristölupapäätöksen koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän puhdistetun veden purkuputkea Nuasjärveen. Purkuputkelle myönnettiin ympäristölupa. Lue AVI:n tiedote päätöksestä: Päätös Talvivaaran purkuputkesta 24.4.2015. Lupapäätös löytyy AVI:n lupatietopalvelusta.   Talvivaaran viestintä

© 2009 Talvivaara Mining Company Plc. All rights reserved.